Proaktivní & pozitivní přístup

Nové investice, nové hodnoty

  • Prosazujeme vytvoření vhodných podmínek pro pozitivní motivační atmosféru v týmu zaměstnanců u společností, které spoluvlastníme.
  • U managementu společností nastavujeme výkonnostní bonusový systém.
  • Jako klíčové faktory úspěchu spatřujeme možnost seberealizace, pozitivní zpětnou vazbu a tvůrčí pracovní prostředí.
  • Ve společnosti budujeme proaktivní a pozitivní přístup s důrazem na dobré vztahy mezi spoluvlastníky.
  • Aplikujeme moderní a fungující stanovy, které jasně a srozumitelně nastaví pravidla mezi spoluvlastníky.
  • Analyzujeme potřeby a preference ostatních spoluvlastníků tak, abychom se shodli na všech otázkách důležitých pro fungování společnosti a spokojenosti zaměstnanců.
  • Podporujeme dobré vztahy s managementy společností. 
  • Jsme kvalifikovaným investorem, který disponuje jak finančním kapitálem, tak zkušenými odborníky.

Uvažujete v souvislosti s aktuální situací o odprodeji firmy či firemního podílu? Investujeme do českých podniků, protože v české podnikání věříme. Kontaktujte nás. Českým firmám rozumíme.