Management Buy-In/Out

Profesionalita, řízení, efektivita

__Investiční strategie

Investujeme s manažery, kteří mají mnohaleté zkušenosti v oboru

 

 • Nabízíme manažerům možnost společného převzetí společnosti a zužitkování svých dosavadních mnohaletých zkušeností
 • Společně s manažery vstupujeme do společností, kde předáváme své zkušenosti a know-how a vytváříme tím přidanou hodnotu.
 • Klíčovým faktorem je znalost prostředí a potenciál růstu společností.
 • Zaměřujeme se na segmenty, kterým rozumíme. Investujeme do společností z oblasti zemědělství, farmacie, strojírenství, IT a dalších.
 • Manažerům přenecháváme provozní řízení společnosti, Minority Investments zůstává v roli finančního investora.

__Management Buy-In (MBI)

 • MBI – převzetí společnosti cizím managementem.
 • Jedná se o případ, kdy cizí management nahrazuje současný management společnosti.
 • Cizí management aktivně vyhledává společnosti, kde spatřuje nevyužitý potenciál a možnost jeho dalšího rozvoje.
 • Management společně s Minority Investments poté vstupuje do společnosti.
 • S novým managementem následně vytváříme strategický plán a budujeme ve společnosti přidanou hodnotu.
 • Novému managementu zůstává v gesci provozní řízení společnosti, Minority Investments zůstává v roli finančního investora.

__Managemen Buy-Out (MBO)

 • MBO – odkup společnosti se stávajícím managementem.
 • Jedná se o výstup původního vlastníka ze společnosti, zhodnocení jeho dosavadního úsilí a přenechání vedení společnosti stávajícímu managementu.
 • Stávající management často vyhledává vhodného partnera pro společný odkup společnosti od vlastníka, neboť nedisponuje potřebnými finančními prostředky.
 • Minority Investments nabízí managementu finanční kapitál na odkup společnosti za podíl ve společnosti.
 • Stávajícímu managementu zůstává v gesci provozní řízení společnosti a stává se podílníkem na společnosti. 

__Investiční horizont

 • Investujeme s dlouhodobou investiční strategií
  • Zaměřujeme se na dlouhodobou strategii v horizontu 3 a více let.
  • Podporujeme i vícegenerační investiční strategii.
 • Exit investice
  • Výstup z investice záleží na oboustranné dohodě mezi Minority Investments a manažerem.
  • Nejčastějším výstupem z investice je společný prodej společnosti strategickému nebo finančnímu investorovi.
  • Variantou je i případný odkup podílu Minority Investments ve společnosti manažerem.

Uvažujete v souvislosti s aktuální situací o odprodeji firmy či firemního podílu? Investujeme do českých podniků, protože v české podnikání věříme. Kontaktujte nás. Českým firmám rozumíme.