Důvody k odprodeji minoritního podílu ve společnosti jsou různé. Jaká je jejich nejčastější motivace k prodeji? Proč se pro odprodej podílu rozhodli? A co odprodej podílu jejich majitelům přináší?

1.    Minoritní vlastník, který společnost spolu vybudoval

Modelově se jedná o akcionáře, který byl u zrodu firmy a od základů ji spolu vybudoval. V mnoha případech, kdy dva společníci založili firmu a rozdělili si podíly neproporčně, spolupráce stále hladce funguje. V některých případech tomu však tak není. Vlastníci minoritních podílu si ve chvíli, kdy dochází k jakémukoliv nesouladu či konfliktu naplno uvědomí, že s minoritním podílem ve společnosti mají omezené pravomoci. Dříve tomu bylo tak, že majoritář měl vždy poslední slovo.

V Čechách aktuálně došlo k velmi specifické situaci, kdy generace vlastníků firem a podílů v nich dospěli do věku, kdy uvažují o předání firmy či podílu další generaci. Zde se minoritní vlastník zamýšlí, co je vlastně předmětem dědictví, které by svým dětem předal. Pokud firma funguje, prosperuje a vztahy v ní jsou zdravé, má smysl mladší generaci předat pomyslné žezlo. Pokud je však společnost v problémech a vztahy mezi původními majiteli nejsou ideální, je často výsledkem zralých úvah odprodej minoritního podílu. Další variantou je, že děti o nabytí podílu nestojí – mají jiné zájmy a svůj život. 

Co prodej minoritního podílu jeho vlastníkovi v takovém případě přinese?

Jak s nabytými penězi z prodeje konkrétní člověk naloží je různé. Pravidelně se však setkáváme se dvěma scénáři. Prvním scénáře je financování rozvoje své vlastní firmy. Mezi příběhy našich klientů jsou úspěšní developeři, provozovatelé penzionů či kaváren. Další variantou je, že prodejce minoritního podílu odchází do důchodu, vypomůže dětem (např. koupí startovacího bytu), nebo dělá věci, na které doposud neměl z důvodu velkého vytížení ve firmě čas a mnohdy ani prostředky. Prodej minoritního podílu je tak pro mnohé prodávající doslova novým startem do života. Jak se říká, vždy když něco končí, něco nového začíná.

2.    Minoritní vlastník, který nabyl podíl dědictvím

Dědici bývají v produktivním věku, mají svou práci, kariéru, zájmy, vztahy, rodiny. Proto když nabydou minoritní podíl ve společnosti, často si s ním neví rady. 

Mladý dědic, který se rozhodne do firmy nastoupit, se málokdy setká s pozitivním přivítáním a hladkým průběhem. Pokud má energii, vizi a chuť pracovat, často narazí na staré, zkostnatělé struktury. Jako minoritní vlastník nemá přílišné pravomoci, aby změny, které by byli podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí společnosti ku prospěchu, zavedl. Dalším problémem, se kterým se tito dědicové setkávají, je disrespekt ze strany členů vedení firmy. 

Díky dědictví jít za svým snem

Rodiče firmu či podíl ve firmě dětem zpravidla odkazují proto, že chtějí, aby ji potomek převzal a pokračoval v rodinné tradici. Mnohdy se otázka převzetí firmy nestihne vyřešit včas. Existují dvě základní chyby, kterých se dědicové, kteří netuší, co by s podílem měli dělat, činí. První variantou je, že podíl zcela odmítnou nabýt a nechají se druhým společníkem vyplatit za soudem určenou cenu. Druhou variantou je, že chtějí mít záležitost co nejdříve vyřešenou. Majoritní vlastník zpravidla přijde s nabídkou, která však bývá neadekvátně nízká. 

Tak či tak, zdědit podíl je zodpovědnost. Konkrétně zodpovědnost za to, že práce předchozí generace nepřijde vniveč. Vyplatí se informovat a dát energii tomu, aby bylo ze situace vytěženo co možná nejvíce. Mnoho dědiců, kteří podíl prodají pomyslně pokračují ve šlépějích svých rodičů. Ne ve firmě a často ani v oboru, ve kterém podnikali jejich rodiče, ale tím, že založí vlastní podnikání, realizují se, posouvají a rozvíjejí projekt, kterému věří, a který jim dává smysl. 

3.    Majoritní vlastník, který se rozhodl prodat minoritní podíl

Jsou dva tipy majoritních vlastníků. Jedni, kteří vybudovali firmu od nuly. Začínali před 20–30 lety a do podnikání přizvali partnera, kterému dali minoritní podíl ve firmě.  Firmě dával a stále dává všechno, cítí však, že mu ubývá sil a děti firmu převzít nechtějí. 

Nicméně ve firmě jsou uloženy peníze, které podléhají vnějším vlivům – aktuální nejistá doba spolu s přibývajícím věkem vlastníků je často důvodem, proč vůbec poprvé začnou uvažovat nad tím, že by část své společnosti prodali. A komu? Lidem, kteří firmu vybudovali od nuly leží na srdci budoucnost firmy. Odprodej podílu tedy není pouze o penězích či nejvyšší nabídce. Velmi důležité je v investorovi najít partnera, který bude v řízení firmy a jejím dalším směřování přínosem a hnacím motorem. 

Druhým modelem je majitel firmy či majoritního podílu ve firmě, který firmu koupil a potřebuje další prostředky pro rozvoj. V takovém případě je obdobně řešením obrátit se na strategického investora, který do firmy vstoupí prostřednictvím investice do minoritního podílu.

Proč je mezi majoritními i 100% vlastníky odprodej minoritního podílu tak oblíbeným strategickým tahem?

Odprodejem minoritního podílu většinový vlastník neztrácí svou pozici. V podstatě může jenom získat – kapitál finanční i lidský. Investoři do minoritních podílů se zpravidla od klasických investorů, kteří se soustředí na majoritní podíly nebo skupování firem jako celků, podstatně liší. S majitelem společnosti sdílí rizika. To, že projektu věří dává najevo už svým vstupem do společnosti prostřednictvím investice do minoritního podílu. Majoritář či absolutní vlastník tak má jistotu, že jeho nový partner pečlivě promyslel veškeré scénáře a je přesvědčen o tom, že je schopen svou investici zhodnotit. V takovém strategickém investorovi získává majitel rovnocenného partnera, který může firmu vyvést z potíží nebo společnost posílit a vést k větší stabilitě i ziskům. Získá tak potřebný kapitál na rozvoj podnikání, a to s minimálním rizikem.

Příběhy, osobnosti i motivace prodávajících minoritních podílu se liší. Určité věci jsou však shodné. Ve spolupráci s námi nacházejí prodávající východisko ze stávající, kolikrát patové situace. Mají jistotu, že jejich podíl bude v dobrých rukou. Za svůj podíl získají částku vyšší, než jim nabídne majoritní vlastník. Za každým odprodejem minoritního podílu ve společnosti stojí specifické okolnosti a historie. Motivace je různá, ale výsledek stejný. Pro minoritní vlastníky, kteří se rozhodli prodat svůj podíl, může být odprodej podílu novým startem do života.

Uvažujete v souvislosti s aktuální situací o odprodeji firmy či firemního podílu? Investujeme do českých podniků, protože v české podnikání věříme. Kontaktujte nás. Českým firmám rozumíme.