Firmám v důsledku pandemie spojené se šířením COVID – 19 docházejí finanční rezervy. Ty měly společnosti vyčleněné buď jako rezervu pro případ krize, nebo jako prostředky na další rozvoj. Firmy se potýkají s dlouhými splatnostmi faktur a mnohdy navíc i s nejistým výsledkem. Jak tedy sehnat peníze na překlenutí stávající pandemické situace, nebo rozvoj podnikání? 

Aktuální situace v českém podnikání by se dala přirovnat k dominovému efektu. Jedná se o navazující (a nekončící) proces, kdy odběratel nezaplatí dodavateli. V důsledku nastalé ekonomicky nepříznivé situace zkrátka nemá prostředky, aby dostál svým smluvním závazkům. Dodavatel zpravidla stojí ve vztahu k jiným podnikatelům zároveň v roli odběratele. Kam tím míříme? Jednoduše řečeno: jeden nezaplatí druhému, druhý třetímu a dominový efekt je na světě. Soudní cesta v tomto případě nic nemění na tom, že dříve či později dojde ke zmrazení ekonomiky. A navíc: zpravidla se nejedná o případ špatné vůle. Odběratelsko – dodavatelské vztahy často bezproblémově fungovaly léta, podstatou totiž není, že by společnosti záměrně nectily smluvní dohody, rády by své závazky uhradily, ale jednoduše nemají z čeho.

Stát hledá způsoby, jak v této situaci českým podnikatelům pomoci. Snaží se do ekonomiky přesměrovat finanční prostředky ve formě podpůrných programů a dotací. Jenže se ukazuje, že vládní balíčky ani zdaleka nebudou schopny pokrýt škody, které se navíc s každým dalším dnem násobí.

Co z toho vyplývá? Že se v této situaci nemohou firmy na podporu státu spolehnout. Kde tedy sehnat kapitál na běžné provozní náklady či na rozvoj, aby české podnikání překlenulo aktuální nelehké časy?

Shrnuli jsme pro vás tradiční i netradiční varianty, kde aktuálně můžete pro svou firmu sehnat finanční podporu.

  1. Peníze od banky

Ano, to vypadá jako logické řešení. Banky jsou však v souvislosti s aktuální situací obezřetnější než kdy dříve. Pokud jste tedy malý nebo střední podnikatel, mohou se jednání s bankou protáhnout, a to se značně nejistým výsledkem. Malí a střední podnikatelé představují, a vždy představovali, pro komerční banky rizikové partnery. Aktuální situace jejich status příliš nezlepšuje. S největší pravděpodobností vám banka nepomůže z krize půjčkou. Nikdo neví, jak dlouho bude krize trvat – není tedy ani zcela jasné, jak velká částka by byla k překlenutí krize dostačující. Můžete mít „štěstí“, že banka váš profil nevyhodnotí jako až tak rizikový. Stejně však dostanete částku menší, než byste potřebovali. Problém tak nevyřešíte. Pouze oddálíte.

  • Crowdfunding jako zdroj financí pro vývoj a rozvoj

Pokud máte nový produkt nebo například brand, který se těší velké podpoře komunity, ať tematické, nebo lokální, vyzkoušejte crowdfunding. V rámci tzv. crowdfundingové kampaně můžete získat prostředky na rozvoj nového produktu nebo zdroje na nákup nového stroje potřebného k výrobě a podobně. Systém funguje v podstatě na principu předprodeje. Fanoušci vaší značky vám vyjádří podporu a důvěru tím, že váš produkt/ projekt podpoří a zaplatí za něj dopředu.  Vy jim za to nabídnete produkt nebo jinou formu odměny (např. exkurze v továrně, jiný výrobek, kterým disponujete, zážitek, projížďku lodí apod.). „Odměny“ zasíláte až po úspěšném zakončení projektu, tj. po vybrání cílové částky. V případě, že bude projekt neúspěšný (cílová částka se nevybere), peníze se vrací na účty přispěvatelů. Zde v podstatě platí známé heslo, že za zkoušku nic nedáte. Jediné, co potřebujete je přesvědčivý produkt, dobrý nápad a propracovanou komunikační strategii ke kampani, aby se o ní dozvědělo co nejvíce lidí, kteří by mohli přispět. Nejfrekventovanější české crowdfundingové platformy jsou Startovač a HitHit.

  • Odprodej podílu ve firmě

Další cestou, jak získat prostředky pro překlenutí nejisté doby i pro další rozvoj je nalezení strategického investora. Pokud jste vlastníkem majoritního či většinového podílu ve firmě, je jen na vás, kolik procent firmy či podílu se rozhodnete odprodat. Rizika jsou minimální. Tedy, pokud si vyberete strategického investora, který oblasti vašeho podnikání rozumí a má ambici minoritní podíl ve vaší společnosti zhodnotit vlastním úsilím. S takovým investorem získáte nejen finanční kapitál, ale také know-how a novou krev, které mohou vaši firmu posunout dál. 

Co vám odprodej minoritního podílu přinese? Klid, absenci finančního stresu a rovnocenného partnera, díky kterému nebudete na své podnikání sami. Strategický investor, který do společnosti investuje skrze minoritní podíl zpravidla nemá kompetenci, aby zasahoval do provozního řízení společnosti. Součástí jednání o odprodeji minoritního podílu tak zpravidla bývá také sladění vize společné spolupráce a společně vytvořený a odsouhlasený plán strategického směřování společnosti.

Uvažujete v souvislosti s aktuální situací o odprodeji firmy či firemního podílu? Investujeme do českých podniků, protože v české podnikání věříme. Kontaktujte nás. Českým firmám rozumíme.