Investiční strategie

Růst, efektivita, přetrvávající hodnoty

__Investujeme v odvětvích, kterým rozumíme a zapadají do investičního portfolia

 • Soustředíme se na investice do majoritních i minoritních podílů v českých nemovitostech a společnostech.
 • Investujeme vlastní kapitál, máme dlouhodobý investiční horizont.
 • Obvykle investujeme do společností s obratem nad 100 milionů korun. Obrat však není rozhodující. Klíčovým faktorem je potenciál růstu.
 • Zaměřujeme se na segmenty, kterým rozumíme. Investujeme do společností z oblasti zemědelství, farmacie, strojírenství, IT a dalších. Máme dlouhodobou investiční strategii.

__Investice do minoritních podílů

 • Investujeme do minoritních podílů v rozmezí od 10 do 50 procent ve společnostech po celé České republice.
 • Do společností vstupujeme jako kvalifikovaný akcionář.
 • Potenciál spatřujeme v různých podnikatelských oborech napříč všemi regiony České republiky.

__Podíly zahraničních vlastníků

 • Odkupujeme minoritní podíly v českých společnostech od zahraničních vlastníků.
 • Máme zkušenosti s působením na zahraničních trzích.
 • Kombinace našich lokálních a zahraničních znalostí nám umožňuje efektivní proces akvizice.

__Investice do nemovitostí

 • Odkupujeme minoritní podíly v nemovitostech v celé České republice.
 • Investujeme do rezidenčního bydlení, kancelářských nemovitostí, průmyslových objektů, hotelů, retail parků a pozemků.

Uvažujete v souvislosti s aktuální situací o odprodeji firmy či firemního podílu? Investujeme do českých podniků, protože v české podnikání věříme. Kontaktujte nás. Českým firmám rozumíme.