Každý neobyčejný příběh začal neobyčejnou vizí. Vize je jako kompas, který vás vede přes rozbouřené moře životních událostí. Pomáhá  neztratit směr a motivaci a rychleji, snadněji i lépe činit životní rozhodnutí. A to jsou základní předpoklady k úspěchu.

Základním tématem, které se k vizi váže, jsou ambice. Respektive jejich původ. Jsou vaše ambice skutečně vaše? Děláte to, co chcete, nebo děláte to, co od vás čeká vaše okolí? A jak přijít na to, kde je hranice mezi tím, zda činíte podle svého či podle přání jiných? Jak to vůbec rozpoznat? Celkem snadno. Dělat věci po svém je o poznání náročnější než někoho poslouchat, následovat, plnit plán dle cizích očekávání. Proč tomu tak je?

Poslouchat je ve své podstatě velmi pohodlné. Zdánlivě nemusíme přijímat zodpovědnost za dílčí události v našem životě. Ale co až se za svým životem ohlédnete a zjistíte, že léta utekla a vy vlastně nejste spokojeni s tím, co vidíte? Iluzorní viníci mohou být viněni, ale to na výsledném stavu nic nezmění. Ve finále si za svůj život každý zodpovídá sám. A čím dříve tento fakt přijme, tím lépe. Strachu ze zodpovědnosti za svá rozhodnutí a svůj život se zbavíte díky jasné vizi – pokud najdete něco, co vám dává neoddiskutovatelný smysl a k tomu upnete smysl své existence, strach se stane bezpředmětný. Budete přesně vědět, co se ve vašem životě stane. A nebudete pochybovat o tom, že to dokážete.

Co je to vlastně ta vize?

Vizi můžeme popsat jako určitý cílový stav – jako hodnotný ideál nebo také jako svou vlastní koncepci životních hodnot. Zjednodušeně: vize znamená uvidět sama sebe a život takový, jaký by měl být, nikoliv jaký je v tuto chvíli. Pro člověka s vizí je typické, že nesmýšlí a nejedná prvoplánově, jeho konání má vícero přesahů a vždy obsahuje dvě základní roviny – záměr musí dávat smysl dotyčnému a musí korelovat s jeho vnitřním nastavením hodnotového systému. Druhým kritériem pro skutečně silnou vizi je potřebnost, celospolečenský smysl, vědomí, že konání k něčemu směřuje a řeší nějaký problém nebo nedostatek. Nejedná se pouze o rovinu uspokojení vnitřních ideálů, ale i o, suše byznysově řečeno, predikci zájmu na trhu.

Jaké otázky si klást, abyste začali přemýšlet jako vizionáři? Uvěďme si některé z těch základních…

 

Kým se chcete stát…?

Co chcete tvořit a stvořit?

Čeho chcete dosáhnout?

Jak chcete zvýšit svou hodnotu  – lidsky i na trhu?

Co chcete přinést světu?

Čím chcete být prospěšní druhým lidem?

Jakou změnu chcete způsobit?

 

 

Proč je dobré míti (v ideálním případě mimo Filipa) také vizi?

K zodpovězení této otázky si zapůjčím citát Johna Scullyho – „Budoucnost patří vždy těm, kteří vidí možnosti dříve, než se objeví…“ Ale pojďme rozebrat prospěšnost vize pro život více dopodrobna:

  1. Stanovíte-li si silnou vizi, je v podstatě nemožné, abyste ve svém životě stagnovali. Pokud najdete něco, co vám opravdu vnitřně dává smysl (a dává to smysl i někomu jinému), úspěchu už může stát v cestě jenom máloco.
  1. Vaše vize vás neomylně povede při jakémkoliv rozhodování a pomůže vám docházet k správným rozhodnutím. Proč? Nebudou ukvapená a budou mít efekt v dlouhodobém horizontu.
  1. Vize je hnacím motorem pozitivních změn. Pomůže vám ze slepých uliček, ať už v osobním nebo pracovním životě. Je to či ono v souladu nebo přímém protikladu s tím, kam směřujete? Pokud máte vizi, která je založená na hlubokém smyslu a vy jí absolutně věříte, máte vyhráno. Získáte tak pro život měřítko, ke kterému můžete do kontrastu postavit situace, lidi, práce a rozhodovat, zda vám v dosažení cíle pomáhají, nebo naopak brání.
  1. Dokonce vám pomůže zlepšit Vaše vztahy, rodinu a zdraví. Jak? Díky vizi získáte vedení a kontrolu nad svým životem a směřováním. Budete mít jasno v tom, co směřujete. Nebudete zmatení, nešťastní, neorganizovaní. Vyrovnanému člověku se dobře žijese sebou samým. S vyrovnaným člověkem má dobré vztahy i jeho okolí.
  1. Pomůže vám rozpoznat nejdůležitější role, vztahy a věci ve vašem životě – kým chcete být, co chcete dělat, čemu chceme zasvětit svůj život.
  1. Vědomě definujete principy a hodnoty, kterými budete svůj život řídit. Budete jasně směřovat k odkazu, které chcete zanechat. Všechny cíle a rozhodnutí, které uděláte v budoucnosti na něm budou záležet.

 

Neposlouchejte, revoltujte

Podle kouče a odborníka na výchovu Vratislava Hláska je jedním z důvodů, proč takové procento dnešních lidí zmateně a bezcílně putuje svými životy, výchova. Jsme zvyklí poslouchat, neptat se, neodmlouvat. Učili nás to ve od narození rodiče, a následně zaměstnanci institucí, jako je školka, škola, práce. Slušně vychovaný člověk tedy evidentně podle celospolečenského očekávání vypadá následovně: mlčí, slepě poslouchá rozkazy, nejlépe si nic nemyslí a pokud ano, tak má alespoň tolik slušného vychování, že to neříká nahlas. Výše zmíněné je přesným popisem člověka, který nemá vizi. Ne, že by k tomu vytvořit a zrealizovat nějakou smělou vizi neměl fantazii nebo předpoklady. Nikdy ho ani nenapadlo, že by nějakou vizi mít měl.

 

Dokonce i bible přikládá vizi nemalý význam – ba naopak, až fatální

Opravdu, v bibli doslovně stojí: Tam, kde není vize, lidé hynou. (– Přísloví 29:18). To už stojí za zamyšlení, nemyslíte?

Člověk bez vize, nemá za čím jít, není motivovaný, stagnuje, je nerozhodný, vystrašený z jakékoliv změny. Takový člověk nejenže neví, kam směřujete, ale v podstatě se mu zdá jakákoliv cesta dost dobrá, protože stejně neví, kam by chtěl dojít. Každý má možnost volby – V jedné z variant se rozhodne prožít život v iluzorní komfortní zóně. U té se na chvíli zastavíme – zkuste se na ni podívat obráceně. Ne jako na bublinu, která vás chrání, ale jako na stísněný prostor, že kterého vás vlastní strach nepustí ven a vy se dříve či později začnete v omezeném prostoru cítit nepříjemně. Bez výhledu, bez perspektivy – a jak se vám jeví vaše komfortní zóna komfortně teď?)

A teď varianta číslo dva. Překonat strach ze zodpovědnosti za svůj život, z (ne)komfortní zóny vystoupit a začít svůj život vědomě řídit a realizovat své vlastní vize a sny? Pokud máte jasně stanovenou vizi, odpoví se otázka položená v začátku tohoto článku velmi rychle sama. Se silnou vizí máte téměř okamžitě jasno v tom, co s ní souzní, co vás v rámci cesty za jejím naplnění posouvá, a co vás naopak brzdí. S vizí jste pak schopni ze svého života efektivně vyloučit vše nepotřebné, nežádoucí, škodlivé. Nenecháte se nikým ovlivnit, svést z cesty, zmanipulovat. Neplníte ničí přání, umíte říkat ne, dosahujete vytyčených cílů, zdokonalujete se, posouváte. Zamyslet se nad svojí životní vizí může být už jen v abstraktní rovině trochu děsivé. Ale vyplatí se to, nemyslíte?

A jak to máte vy? Jaká je vaše osobní vize? Najděte ji a následujte ji, stejně jako všichni lidé, kteří byli a jsou v tom, co dělají opravdu dobří.

__Mohlo by vás také zajímat…

Kde sehnat kapitál na překlenutí stávající situace či rozvoj podnikání?

Kde sehnat kapitál na překlenutí stávající situace či rozvoj podnikání?

Firmám v důsledku pandemie spojené se šířením COVID – 19 docházejí finanční rezervy. Ty měly společnosti vyčleněné buď jako rezervu pro případ krize, nebo jako prostředky na další rozvoj. Firmy se potýkají s dlouhými splatnostmi faktur a mnohdy navíc i s nejistým výsledkem. Jak tedy sehnat peníze na překlenutí stávající pandemické situace, nebo rozvoj podnikání?

číst více
Kdo prodává minoritní podíl?

Kdo prodává minoritní podíl?

Důvody k odprodeji minoritního podílu ve společnosti jsou různé. Jaká je jejich nejčastější motivace k prodeji a proč se pro odprodej podílu rozhodli? A co odprodej podílu jejich majitelům přináší? Přečtěte si na našem webu.

číst více
Vztahy majoritních a minoritních vlastníků

Vztahy majoritních a minoritních vlastníků

Vztahy ve firmě jsou stěžejní pro její fungování. Každá firma má svou hierarchickou strukturu, na jejímž vrcholu jsou majitelé společnosti. Čím je vlastnická struktura roztříštěnější, tím jsou vztahy a jejich udržování složitější. Jaké jsou vztahy minoritních a majoritních vlastníků? V Čechách velmi specifické.

číst více

Uvažujete v souvislosti s aktuální situací o odprodeji firmy či firemního podílu? Investujeme do českých podniků, protože v české podnikání věříme. Kontaktujte nás. Českým firmám rozumíme.