Investujeme do minoritních podílů ve společnostech a v nemovitostech.

__Investice do minoritních podílů

  • Investujeme do minoritních podílů v rozmezí od 10 do 50 procent ve společnostech po celé České republice.
  • Do společností vstupujeme jako kvalifikovaný akcionář.
  • Potenciál spatřujeme v různých podnikatelských oborech napříč všemi regiony České republiky.

__Podíly zahraničních vlastníků

  • Odkupujeme minoritní podíly v českých společnostech od zahraničních vlastníků.
  • Máme zkušenosti s působením na zahraničních trzích.
  • Kombinace našich lokálních a zahraničních znalostí nám umožňuje efektivní proces akvizice.

__Investice do nemovitostí

  • Odkupujeme minoritní podíly v nemovitostech v celé České republice.
  • Investujeme do rezidenčního bydlení, kancelářských nemovitostí, průmyslových objektů, hotelů, retail parků a pozemků.

__Naše vize

Investujeme český kapitál do českých společností s tradicí a obratem nad 100 milionů korun. Obrat však není rozhodující. Klíčový je pro nás potenciál budoucího růstu. 

Maximalizujeme ekonomický potenciál společností a zhodnocujeme je.

Vždy dbáme na férový a lidský přístup, podporujeme znalostní ekonomiku. Náš vstup do vaší společnosti vám zajistí nový start do života. 

__Minority Investments

Férové jednání, jasné nastavení podmínek, zajímavá finanční nabídka.

Efektivní a rychlé vypořádání transakce.

Rozvíjíme trh v oblasti investic do minoritních podílů.

Přinášíme prostředky na realizaci vašich vlastních projektů.

Nabízíme nový začátek majitelům minoritních podílů, kteří se rozhodli pro jejich prodej.

Uvažujete v souvislosti s aktuální situací o odprodeji firmy či firemního podílu? Investujeme do českých podniků, protože v české podnikání věříme. Kontaktujte nás. Českým firmám rozumíme.